Dê Chú Mười

77B Hoàng Văn Thụ Phường 15 - Phú Nhuận

079.276.3456

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Luôn mở cửa

Mẹt 5 (Dồi Dê – Bụng Luộc – Bắp Dê Nướng Mắm Nhĩ – Sườn Nướng Sa Tế – Ngọc Dương Thềm Thuốc Bắc)

1.650.000